Om Uge Sex-kampagnen

Kroppelop.dk er en del af Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex. Et af hovedformålene bag kampagnen er at tilbyde undervisere gode pædagogiske værktøjer og undervisningsmaterialer til brug i seksualundervisningen.

Kampagnen løber af stablen hvert år i uge 6. Undervisere på 0.-10. klassetrin og ungdomsuddannelser kan tilmelde sig gratis og modtage et gennemarbejdet og nytænkende undervisningsmateriale, som er lige til at gå til. Rigtig mange undervisere benytter sig af dette tilbud. I 2018 er cirka 500.000 elever fra hele landet tilmeldt Uge Sex.

Til Uge Sex 2018 har Sex & Samfund udviklet en række undervisningsmaterialer til grundskolen om årets tema: #KROP. Temaforløbene er målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling.

Gratis adgang til forløbene fås ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på www.underviserportal.dk/grundskole, hvor der findes mere information om Uge Sex 2018.